::: Problemy społeczne - prelekcja

30 maja o godz. 13.45 w PWSZ odbędzie się wykład dr Moniki Zawartki-Czekaj pt. Problemy społeczne - od poznania do rowiązywania. Problemy społeczne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, choć nie zawsze je sobie uświadamiano.

30 maja o godz. 13.45 w PWSZ odbędzie się wykład dr Moniki Zawartki-Czekaj pt. Problemy społeczne - od poznania do rowiązywania. Problemy społeczne towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów, choć nie zawsze je sobie uświadamiano.Wraz ze wzrostem społecznej świadomości, a także pod wpływem rozmaitych społecznych wydarzeń nie tylko zaczęto zauważać i nazywać problemy społeczne ale zaczęto podejmować wysiłki na rzecz ich rozwiązywania. W ten sposób wypracowano metody analizy oraz wizualizacji tych niekorzystnych zjawisk społecznych. Jedną z pierwszych badaczek problemów społecznych w przestrzeni dużego miasta była noblistka Jane Adams, która prowadziła badania w Chicago. Wypracowane pod koniec XIX wieku standardy badań, okazują się być kapitalnym narzędziem badawczym dla współczesnych badań zjawisk i problemów społecznych.

Wszystkich zainteresowanych, serdecznie zapraszamy.