::: Elektrofiltr dla największego bloku

Za blisko 48 milionów zł RAFAKO S.A. wymieni elektrofiltr bloku nr 10 w Elektrowni Kozienice S.A. - To będzie największy elektrofiltr działający obecnie w Polsce na węglu kamiennym, bo oczyszczać będzie spaliny powstające w największym w Polsce bloku energetycznym, o mocy 500 MW – podkreśla Krzysztof Burek, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy RAFAKO S.A.

Elektrownia Kozienice S.A., należąca do Grupy Energetycznej ENEA S.A., to największa zawodowa elektrownia w Polsce opalana węglem kamiennym. Jest to jednocześnie elektrownia, w której pracują dwa największe na chwilę obecną bloki energetyczne w Polsce o mocy 500 MW każdy. Blok nr 10 o mocy 500 MW oddany tu został do eksploatacji w 1979 roku i zakończył trwającą od 1972 roku budowę kozienickiej elektrowni. 

Jednym z urządzeń bloku jest elektrofiltr, którego zadaniem jest wychwytywanie pyłów ze spalin powstających w kotle energetycznym. Po ponad 30 latach eksploatacji urządzenie to nie spełnia już oczekiwanych parametrów. Nadszedł czas na wymianę elektrofiltru.

- Do tej pory dla klientów krajowych produkowaliśmy takie urządzenia dla bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym o mniejszej mocy energetycznej. Wprawdzie aktualnie mamy w produkcji kilka elektrofiltrów dla większych bloków energetycznych zagranicą, ale po raz pierwszy wyprodukujemy i zamontujemy elektrofiltr dla krajowego użytkownika o tak dużej mocy 500 MW. To dla nas kolejne wyzwanie – mówi Krzysztof Burek, wiceprezes RAFAKO S.A.

Podpisany 27 stycznia 2010 r. kontrakt z Elektrownią Kozienice S.A. przewiduje demontaż starego elektrofiltru bloku nr 10, dostawę nowego urządzenia oraz jego montaż. Wszystko kosztować będzie blisko 48 milionów zł. - Bardzo wymagający jest harmonogram realizacji tej inwestycji. Właśnie przygotowujemy się do rozpoczęcia robót, które ruszą z początkiem marca 2010 r. i zakończą się w połowie listopada 2010 r. - informuje wiceprezes Burek.

Wymiana elektrofiltru bloku nr 10 w Elektrowni Kozienice S.A. to jedna z wielu realizowanych tu inwestycji związanych z poprawą efektywności wytwarzania energii elektrycznej, a także dostosowania parametrów emisji zanieczyszczeń do standardów Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. W planach jest m.in. budowa nowego bloku energetycznego o parametrach nadkrytycznych powyżej 800 MW. - Z wielką uwagą obserwujemy przygotowania związane z tą nową inwestycją w Kozienicach. Mamy świadomość, że nie jest to łatwy temat i po stronie potencjalnych wykonawców, jak i inwestora. Niemniej jednak już teraz przymierzamy się do planowanej budowy nowego bloku – zapowiada Krzysztof Burek.

Galeria: Elektrofiltr dla największego bloku
obrazekobrazekobrazek