::: Klasztory - archidiecezja katowicka

Na terenie Brzezia znajduje się klasztor marianek, a w Pogrzebieniu dwa domy salezjańskie.

Towarzystwo Salezjańskie - Societas Sancti Francisci Salesii, SDB
Pogrzebień, ul.Brzezka 4a, 44-285 Kornowac, tel. 0-32/430 12 37, e-mail: pogrzebien[AT]sdb.krakow.pl.
Duszpasterstwo parafialne, kapelania w domu Sióstr Salezjanek. 6 kapłanów.

Siostry Maryi Niepokalanej - Sorores Mariae Immaculatae, SMI
ul. Abp. Józefa Gawliny 5, 47-406 Racibórz 6-Brzezie n. Odrą, tel. 0-32/415 68 48.
Dom Sióstr emerytek, Dom Rekolekcyjny, praca przy parafii, katechizacja. 9 sióstr.


Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki - Congregatio Filiarum Mariae
Auxiliatricis, FMA.Pogrzebień, ul. Brzezka 9, 44-285 Kornowac, tel. 0-32/430 10 04.
Preaspirant, praca przy parafii, katechizacja. 12 sióstr.