::: Furtka do świata nauki

Studenci raciborskiej PWSZ nie ograniczają się do programu studiów. Z pasją realizują przedsięwzięcia, które dają im nowe możliwości badawcze i otwierają furtkę do świata nauki.

5 listopada w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Raciborzu odbyło się Forum Studenckich Kół Naukowych. Dziesięć grup zrzeszających pasjonatów poszczególnych dziedzin nauki zaprezentowało swój dorobek.

Koło bohemistów, czyli filologów czeskich, funkcjonuje od dwóch lat. Jego opiekunem jest Justyna Kościukiewicz. Koło stawia nacisk na współpracę z czeskimi studentami (Uniwersytet w Ostrawie). Jego sukcesem są liczne konferencje i sympozja, zarówno w kraju jak i za granicą, m.in. to, którego hasłem przewodnim były język, literatura i kultura Czech. Prócz kolejnych 3 konferencji, studenci szykują się do spotkań autorskich z młodymi pisarzami z Czech, a także do wspólnych Mikołajków oraz Wigilii.

Od czerwca tego roku istnieje koło naukowe automatyki i robotyki AIRforce. Liczy 45 członków. Prezes Ronald Mrowiec przedstawia cele: rozpowszechnianie wiedzy technicznej, współpraca z instytucjami branżowymi, udział w wystawach, targach, wycieczkach oraz konferencjach. Szczególnym osiągnięciem jest zakup robota kawasami, a także kamery termograficznej, która w znacznym stopniu ułatwia prowadzenie badań naukowych.

Opiekunem koła historyków jest dr Ewa Kulik. Jego członkowie dążą do poszerzania i rozpowszechniania wiedzy historycznych. Stawiają na współpracę z innymi uczelniami, czego dowodem mogą być konferencje przeprowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim. Współpraca z Izbą  Mediolanu oraz liczne publikacje prac i artykułów są powodem do dumy.

Studenckie koło wychowania fizycznego, którego opiekunem jest dr Jarosław Cholewa, prowadzi współpracę m.in. z raciborskim klubem sportowym Victoria. Zarówno w 2006, jak i przez kolejne dwa lata, koło brało udział w konferencji w Głuchołazach. Nowością na spotkaniu było sportowe szkolenie psów. Tam też członkowie koła otrzymali wyróżnienie za pracę badawczą pt. „Wpływ psów na aktywność sportową człowieka” w dziedzinie „Ruch jako lek”. W przyszłości koło chce zorganizować, wspólnie z AWF w Katowicach, konferencję w Ustroniu.

Kwestie odmienności narodowej, badania z cyklu my i inni, własna kronika i strona internetowa, a także szereg konferencji i spotkań naukowych, to plany kolejnego koła naukowego socjologów. Koło powstało z inicjatywy studentów zaocznych, a z czasem zainteresowało także dziennych. Powstała liczna grupa socjologów działająca pod nadzorem dr. Rajmunda Morawskiego. Działanie polega na badaniach naukowych i środowiskowych wśród studentów, pomocy w organizacji różnorakich konferencji, współpracy z polsko- niemieckim radiem internetowym Mittendrin i wspólne organizowanie dni kultury polsko- niemieckiej.

Studenckim kołem psychologii, od 2006 roku, opiekuje się dr Renata Stefańska – Klar. Jednym z najważniejszych osiągnięć było zorganizowanie pomocy 17- letniemu Tomkowi, który z powodu nowotworu kości musiał poddać się amputacji nogi. Członkowie koła zorganizowali koncert charytatywny. Specjalnie z tej okazji założyli chór Gospel, zebrali utalentowanych ludzi, zaprosili muzyków, rozwiesili plakaty i w kwietniu tego roku, w Rybniku, odbył się pierwszy występ na rzecz Tomka. Kolejny był w Rydułtowach. Koncerty miały wzięcie, a co najważniejsze, przyszłym psychologom udało się zebrać pokaźną sumę dla Tomka.

Koło Pedagogów istnieje od 2004 roku, a obecnie jego opiekunem jest dr Gabriela Kryk. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim oraz Uniwersytetem Palackiego w Ołomuńcu. Członkowie biorą udział w szeregu konferencji międzynarodowych, wyjazdach do Czech i na Słowację. Ważna jest też współpraca z Domem Pomocy Społecznej Złota Jesień, zgromadzeniem franciszkanek w Krzanowicach, pomoc mieszkankom Domu Samotnej Matki Maja w Raciborzu, a także spotkania z dziećmi niepełnosprawnymi.

Studenckie koło resocjalizacji podejmuje problematykę resocjalizacji we współczesnym świecie. Realizuje liczne konferencje, sympozja, seminaria, a także wraz z Uniwersytetem Wrocławskim współpracuje z czeskimi ośrodkami naukowymi w Opawie i Ostrawie. Może się pochwalić publikacjami wielu prac naukowych, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Utrzymuje stały kontakty z ośrodkami akademicki na Białorusi, w Opolu, Wrocławiu,  Cieszynie oraz Katowicach.

Koło Naukowe Fotografii Artystycznej Foton tworzą żacy, dla których fotografowanie, najczęściej z użyciem lustrzanek cyfrowych, jest sztuką. Ich osiągnięcia zatem mają znaczenie na płaszczyźnie artystycznej. Każdy z osobna rozwija swój indywidualny warsztat. Tu liczy się udział w wystawach i plenerach.

Magda Kolowca

Galeria: forum kół pwsz
obrazekobrazekobrazekobrazek