::: Samoorganizacja społeczna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu była gospodarzem konferencji pod tytułem "W kierunku samoorganizacji społecznej". Ta tematyka jest rozwijana w murach raciborskiej Alma Mater od 2006 r. Zobacz materiał filmowy.

Poruszana problematyka objęła następujące zagadnienia: Kapitał społeczny organizacji pożytku publicznego; Współczesny stan samoorganizacji społeczeństwa polskiego po 19 latach doświadczeń; Dynamika zmiany społecznej na przykładzie polskiego samoorganizującego się społeczeństwa; Specyfika polsko-czeskiego pogranicza w świetle badań porównawczych oraz dyskurs społeczeństwa obywatelskiego i funkcjonowanie sfery publicznej.