::: Instytucje publiczne

Racibórz jest stolicą powiatu ziemskiego raciborskiego. Swoje siedziby mają tu starosta i Rada Powiatu oraz prezydent i Rada Miasta. Na szczeblu rejonowym działają: straż pożarna, policja, urząd skarbowy i sąd.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej tel. 112, 998
ul. Reymonta 8
tel.: (032) 415 44 44 / fax: (032) 415 44 44
e-mail : info@raciborz.kppsp.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji tel. 997
Pl. Wolności 8
tel.: (032) 459 42 00
www.policja.katowice.pl/rejon/raciborz/

Referat dzielnicowych
ul. Żółkiewskiego 21
tel.: (032) 415 52 70

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Raciborzu
ul. Reymonta 8b
tel.: (032) 412 06 02, (032) 412 06 03, 604 284 392, (032) 415 36 37
pczk@powiatraciborski.pl 

Urząd Miasta
ul. Batorego 6
tel.: (032) 415 45 25, 755 06 00 / fax: (032) 415 49 21
e-mail: boi@um.raciborz.pl
www.raciborz.pl
www.bipraciborz.pl

Miejskie Centrum Informacji
ul. Długa 2
tel./fax: (032) 415 72 39
e-mail : mci@um.raciborz.pl
www.mci.raciborz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wileńska 7
tel.: (032) 415 34 88
e-mail : usc@um.raciborz.pl

Szpital Rejonowy w Raciborzu
ul. Gamowska 3
tel.: (032) 755 50 50, (032) 755 50 49
www.szpital.raciborz.pl

Straż Miejska
ul. Batorego 6
tel.: (032) 415 47 59 / fax: (032) 415 49 21

Miejski Zarząd Budynków
ul. Batorego 8
tel.: (032) 415 29 16 / fax: (032) 415 49 47
e-mail : mzbrac@ka.onet.pl
www.mzb.com.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Sienkiewicza 1
tel.: (032) 415 26 50, 419 06 42-3 / fax: (032) 419 06 59
www.bipraciborz.pl/ops

Urząd Skarbowy
ul. Drzymały 32
Centrala:
(032) 415 42 11
(032) 415 42 12
(032) 415 59 91
(032) 415 29 88
Fax:
(032) 415 20 47
(032) 415 59 95
e-mail : us2425@sl.mofnet.gov.pl

Starostwo Powiatowe
ul. Klasztorna 6
tel.: (032) 415 44 08 / fax: (032) 415 87 36
e-mail : starosta@powiatraciborski.pl
www.powiatraciborski.pl
Wydział paszportów
Plac Okrzei 4a
tel.: (032) 415 10 53, 415 10 87

Wydział Komunikacji i Transportu
Plac Okrzei 4a
tel.: (032) 418 14 66 / fax: (032) 415 35 79
e-mail : komunikacja@powiatraciborski.pl

Wydział Geodezji
Plac Okrzei 4
tel.: (032) 415 05 00 / fax: (032) 414 08 46
e-mail : geodezja@powiatraciborski.pl

Powiatowy Urząd Pracy
Plac Okrzei 4
tel.: (032) 415 88 23, 415 45 50
e-mail : kara@praca.gov.pl

Powiatowy Zarząd Dróg
ul. 1 Maja 3
tel./fax: (032) 414 00 20
e-mail : pzdraciborz@go2.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Plac Okrzei 4
tel./fax: (032) 419 04 66
e-mail : pinbraciborz@interia.pl

Sąd Rejonowy
ul. Nowa 29
tel./fax: (032) 415 30 45

Prokuratura Rejonowa
ul. Bukowa 1
tel.: (032) 415 28 27, 415 48 10 / fax: (032) 415 28 27 wew. 11
e-mail : pr.raciborz@gliwice.po.gov.pl

Śląski Oddział Straży Granicznej
ul. Dąbrowskiego
tel.: (032) 412 59 00 / fax: (032) 412 58 01
e-mail : slaski@strazgraniczna.pl
www.slaski.strazgraniczna.pl

Zakład Karny
ul. Eichendorfa 14
tel.: (032) 415 21 01 / fax: Fax
e-mail : zk_raciborz@sw.gov.pl
www.zk.internetdsl.pl

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
ul. Wojska Polskiego 24
tel.: (032) 415 30 03 / fax: (032) 415 26 36
e-mail:sekretariat@zpisdn-raciborz.pl
http://www.zpisdn-raciborz.pl/

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Placówka terenowa
ul. Ludwika 4
tel.: (032) 415 99 59, 414 01 20 / fax: (032) 453 94 29
e-mail : raciborz@krus.gov.pl
www.krus.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Inspektorat
ul. Łąkowa 28
tel.: (032) 415 23 85 / fax: (032) 415 04 47
www.zus.pl

Urząd Celny w Cieszynie. Oddział Celny Racibórz
ul. Kościuszki 7c
tel.: (032) 415 99 25 / fax: (032) 415 99 25
e-mail : oc.raciborz@kat.mosnet.gov.pl