::: Szpital rejonowy im. dr. Józefa Rostka

Szpital Rejonowy w Raciborzu przy ul. Gamowskiej zajmuje nowy kompleks budynków, wznoszonych od lat 80. XX wieku. Funkcjonują tu wszystkie kluczowe dla leczenia oraz ratowania życia oddziały.

Centrala
755 5000
Ochrona
755 5070
ADMINISTRACJA
Dyrekcja
Sekretariat
755 5050
fax
755 5049
Dział Analiz Ekonomicznych
Biuro
755 5060
Dział Finansowo-Księgowy
Główny Księgowy
755 5059
Sekcja Finansowo-Księgowa
i Księgowości Materiałowej
755 5057
755 5058
Sekcja Płac
755 5054
Dział Kadr
Kierownik
755 5056
Biuro
755 5055
Dział Metodyczno-Organizacyjny
Kierownik
755 5097
Sekcja Organizacji i Nadzoru
755 5095
Sekcja Rozliczeń Kontraktów
755 5088
Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej
755 5096
755 5271
755 5272
Dział Techniczno-Eksploatacyjny
Kierownik
755 5256
Z-ca kierownika
755 5090
Sekcja Aparatury Medycznej
Biuro
755 5251
Sekcja Gospodarcza
Kierownik
755 5073
Biuro
755 5072
Magazyn
755 5157
Odzież, inwentaryzacja, kasacja
755 5048
Żywienie
755 5044
755 5069
Sekcja Techniczno-Remontowa
Biuro
755 5257
Telefony, Kontrola Dostępu, Telewizja
755 5276
Teleinformatyka
755 5252
755 5254
755 5298
Warsztaty
755 5253
Zamówienia Publiczne
Kierownik
755 5077
Biuro
755 5080
fax
755 5079
ODDZIAŁY
Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dyżurka pielęgniarek
755 5210
lekarze
755 5211
sekretariat
755 5212
ordynator
755 5213
dzienny pokój lekarski
755 5214
Chirurgiczny
Chirurgia ogólna
dyżurka pielęgniarek pooperacyjna
755 5330
oddziałowa
755 5331
sekretariat
755 5332
ordynator
755 5333
lekarze
755 5334
lekarz dyżurny
755 5335
dyżurka pielęgniarek przedoperacyjna
755 5338
Chirurgia dziecięca
dyżurka pielęgniarek
755 5344
Trakt zabiegowo-operacyjny
dyżurka instrumentariuszek
755 5340
oddziałowa
755 5341
pokój socjalny
755 5342
pracownia sali operacyjnej
755 5343
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
dyżurka pielęgniarek
755 5350
oddziałowa
755 5351
sekretariat
755 5352
ordynator
755 5353
z-ca ordynatora
755 5354
lekarz dyżurny - pokój odpraw
755 5355
dyżurka lekarska
755 5356
dyżurka pielęgniarek - I piętro
755 5357
pokój socjalny
755 5358
rehabilitacja
755 5359
Trakt zabiegowo-operacyjny
dyżurka pielęgniarek
755 5110
oddziałowa
755 5109
gipsownia
755 5108
fotelowa
755 5107
Dermatologiczny
dyżurka pielęgniarek
755 5260
oddziałowa
755 5261
sekretariat
755 5262
ordynator
755 5263
lekarze asystenci
755 5264
zabiegówka
755 5265
Dzienny Oddział Chemioterapii
sekretariat
755 5016
Ginekologiczno-Położniczy
Położnictwo
posterunek położnych
755 5300
oddziałowa
755 5301
sekretariat
755 5302
ordynator
755 5303
lekarz dyżurny
755 5304
lekarze
755 5305
Patologia ciąży
dyżurka położnych
755 5308
Położnicza izba przyjęć
izba przyjęć
755 5314
sala porodów w wodzie
755 5315
dyżurka traktu porodowego
755 5316
sala porodowa BOKS 1
755 5317
sala porodowa BOKS 2
755 5318
Trakt zabiegowo-operacyjny ginekologiczny
dyżurka
755 5323
podręczna sterylizacja
755 5324
sala wybudzeń
755 5325
Ginekologia
posterunek pielęgniarek
755 5310
oddziałowa
755 5311
posterunek pielęgniarek czysty
755 5312
Odcinek neonatologiczny
dyżurka pielęgniarek
755 5320
ordynator
755 5321
Obserwacyjno-Zakaźny
dyżurka pielęgniarek
755 5370
oddziałowa
755 5371
sekretariat
755 5372
ordynator
755 5373
lekarz dyżurny
755 5374
lekarze
755 5375
Okulistyczny
dyżurka pielęgniarek
755 5220
oddziałowa
755 5221
sekretariat
755 5222
ordynator
755 5223
lekarze
755 5224
Otolaryngologiczny
dyżurka pielęgniarek
755 5360
oddziałowa
755 5361
sekretariat
755 5362
ordynator
755 5363
lekarz dyżurny
755 5364
lekarze asystenci
755 5365
blok operacyjny
755 5366
Pediatryczny
dyżurka pielęgniarek
755 5160
oddziałowa
755 5161
sekretariat
755 5162
ordynator
755 5163
lekarze
755 5164
Pulmonologiczny
dyżurka pielęgniarek
755 5150
oddziałowa
755 5151
sekretariat
755 5152
ordynator
755 5153
lekarze
755 5154
Stacja Dializ
oddziałowa
755 5131
lekarze
755 5134
sala dializ otrzewnowych
755 5137
sala hemodializ
755 5141
sala hemodializ
755 5142
sala hemodializ
755 5143
sala dializ izolowanych
755 5144
pokój technika
755 5145
pokój socjalny
755 5146
Wewnętrzny I
dyżurka pielęgniarek
755 5240
oddziałowa
755 5241
sekretariat
755 5242
ordynator
755 5243
lekarz dyżurny
755 5244
lekarze asystenci
755 5245
pokój badań wysiłkowych
755 5246
O.I.O.K.
755 5247
pokój badań UKG
755 5248
Wewnętrzny II
dyżurka pielęgniarek
755 5200
oddziałowa
755 5201
sekretariat
755 5202
ordynator
755 5203
lekarze
755 5204
755 5205
Izba Przyjęć
oddziałowa
755 5120
kierownik
755 5121
ambulatorium
755 5124
izba przyjęć
755 5132
Pogotowie Ratunkowe
dyspozytor
755 5119
PORADNIE
Rejestracja Centralna
chirurgiczna
755 5002
okulistyczna
755 5003
otolaryngologiczna
755 5004
ortopedyczna
755 5100
Poradnie
Chirurgii Dziecięcej
755 5023
Chirurgii Naczyniowej
755 5008
Chirurgii Ogólnej
755 5019
Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
755 5035
Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
755 5111
Chorób Płuc i Gruźlicy
755 5012
Dermatologiczna
755 5046
Gastroenterologiczna i Kardiologiczna
755 5010
Ginekologiczno - Położnicza
755 5039
Hepatologiczna
755 5025
Medycyny Pracy
755 5038
Neurologiczna
755 5034
Okulistyczna
755 5042
Onkologiczna i Chorób Sutka
755 5016
Otolaryngologiczna
755 5036
Reumatologiczna, Cukrzycowa i Nefrologiczna
755 5030
Urologiczna
755 5021
DIAGNOSTYKA
Laboratorium Analityczne
punkt pobrań
755 5190
kierownik
755 5191
pokój techniczny
755 5192
dyżurka
755 5193
pracownia hematologii i krzepliwości krwi
755 5194
pracownia serologii
755 5195
pracownia analityki ogólnej i parazytologii
755 5196
pokój socjalny
755 5197
pracownia biochemii
755 5198
pracownia immunochemii
755 5199
fax
755 5266
Laboratorium Mikrobiologiczne
punkt pobrań
755 5170
kierownik
755 5171
pokój socjalny
755 5172
pracownia bakteriologii podstawowej
755 5173
pracownia pożywek
755 5174
pracownia serologii
755 5175
pracownia diagnostyki prątka gruźlicy
755 5176
fax
755 5268
Zakład Diagnostyki i Terapii
USG diagnostyczne
755 5081
USG zabiegowe
755 5082
endoskopia górnych przew. pokarm.
755 5083
endoskopia dolnych odc. przew. pokarm.
755 5084
kierownik
755 5085
gabinet lekarski
755 5086
rejestracja endoskopii i USG
755 5207
Tomograf Komputerowy
sterownia
755 5179
rejestracja
755 5180
kierownik
755 5181
sekretariat
755 5182
pokój przygotowań
755 5184
opisy
755 5185
pokój socjalny
755 5186
mammograf
755 5187
USG
755 5188
pokój badań
755 5206
POZOSTAŁE KOMÓRKI
Apteka
biuro
755 5235
kierownik
755 5236
pokój socjalny
755 5237
receptura
755 5238
ekspedycja
755 5239
fax
755 5234
magazyn medyczny
755 5227
755 5076
Centralna Sterylizatornia
centralna sterylizacja
755 5230
część brudna
755 5231
część czysta
755 5232
część sterylna
755 5233

B.H.P.
755 5087
Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością 
755 5071
Przełożona Pielęgniarek
755 5068
Pielęgniarka Epidemiologiczna
755 5074
Biblioteka
755 5062
Magazyn Bielizny
755 5067